W dniach 15 – 17 czerwca 2009 na zaproszenie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przebywała w Krakowie delegacja koordynatorów realizowanego wspólnie międzynarodowego projektu i 35 seniorów z Czech, Finlandii, Francji i Niemiec . Odbywające się spotkania były rezultatem kończącego się dwuletniego projektu "Students to Senior Citizens: ICT and inter-generation communication" finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Grundtvig.
Koordynatorem projektu była szkoła EDUCAnet z Pragi; partnerami: Association E-Senior (Paryż), Foibe Center (Helsinki – Vaanta), Volkshochschule ( Selb, Niemcy), Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Krakowie

Goście z zagranicy wzięli udział m.in. w konferencji „Seniorzy w Nowoczesnym Społeczeństwie Europejskim: Nowe technologie jako narzędzie aktywizacji osób starszych” (16.06.09) oraz w spotkaniu ze swoimi rówieśnikami z Polski (17.06.09)

Podczas konferencji prelegenci przedstawili rolę nowych metod ICT w integracji społeczności wielopokoleniowej i wielokulturowej Europy oraz podzielili się doświadczeniami w wykorzystaniu nowych technologii w kształceniu ustawicznym osób starszych.
Wygłoszono wykłady na temat kultury prefiguratywnej w społeczeństwie informacyjnym (Dr Robert Borkowski, AGH), muzeów na wolnym powietrzu w aspekcie współczesnej praktyki kulturowej aktywnych seniorów (Prof. Jan Święch,UJ); przedstawiono strategię podejścia do problemu starzejącego się społeczeństwa w Czechach( Lenka Pacovska, koordynator), międzykulturowe metody aktywizacji intelektualnej dorosłych opracowane w projekcie READCOM (Piotr Jankowski, Warszawa), ruch seniorów - nową inicjatywę realizowaną w Finlandii (Marja Toivanen), wolontariat seniorów w Niemczech (Michaela Hersmannsdoerfer) oraz "Seniorzy, Internet i technologie ICT we Francji" (Monique Epstein). Podsumowanie stanowiło wystąpienie dr Jerzego Jedlińskiego (TPNK, AGH) pt. "Seniorzy w obywatelskiej Europie na przykładzie rezultatów międzynarodowego projektu SEVIR" realizowanego w ramach programu Socrates Grundtvig 1.

Podczas konferencji wręczono dyplomy Laureatom i uczestnikom Międzynarodowej Komputerowej Olimpiady Seniorów 2009.
LAUREACI:
Czechy: Petr KOLMAN
Francja: Marie-Noelle GUETIN
Niemcy : Helene AECHTNER
Finlandia : Kerttu RIPATTI
Polska: Janina ISBRANDT

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk zainteresowanych problematyką osób starszych (bibliotek, instytucji nauki i kultury, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych, władz i instytucji oświatowych i samorządowych, firm prowadzących szkolenia dla seniorów, wydawnictw).

Program konferencji:

konferencja160609a.pdf

Informacje o wykładach:

konferencja160609b.pdf

W drugim dniu pobytu (17.06.09) gości z zagranicy podejmowali uczestnicy Szkoły @ktywnego Seniora. Zaprezentowali swoją twórczość malarską oraz przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne "Kraków w oczach seniorów", które zostały podzielone na 4 obszary tematyczne: Rynek, Wawel, kościoły, Kazimierz.
Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 60 seniorów z 5 państw europejskich, uświetnił występ Lajkonika i Krakowskiej Grupy Folklorystycznej z Mydlnik.

Spotkanie odbyło się w WBP.