Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Krakowie

Misja

Poprzez integrację i współpracę organizacji i grup obywatelskich zmierzać do:

 • lepszego zrozumienia między narodami
 • wielopłaszczyznowej współpracy międzynarodowej
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • wspierania i propagowania procesu demokratyzacji

Kim jesteśmy?

Założyciele reprezentują wiele środowisk:

 • uniwersyteckie (profesorowie, pracownicy naukowi, studenci)
 • stypendyści fundacji (Aleksandra von Humboldta, Hertie, …)
 • sektor bankowy
 • administrację publiczną
 • studenci

Wszyscy członkowie chcą przyczynić się do rozwoju stosunków polsko-niemieckich oraz, w szeszym kontekście, do integracji europejskiej

Główne pola aktywności:

 • kultura
 • edukacja
 • sprawy społeczne
 • udział w konferencjach, spotkaniach
 • wymiana międzynarodowa (wizyty)
 • integracja europejska

Przykłady projektów:

 • Wydarzenia kulturalne: seria koncertów muzyki klasycznej (Krakow, Sandomierz, Frankfurt), prezentacje filmów
 • Udział w projekcie "Wir machen radio" koordynowanym przez Landeszentrale für politische Bildung (Erfurt, Niemcy) we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego: międzypokoleniowe spotkania z wymianą doświadczeń życiowych ludzi młodych i starszych z Polski i Niemiec oraz dla radia w Erfurcie i Radia Kraków
 • Udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym: "Polska i Niemcy: rok po polskiej akcesji do Unii Europejskiej"
 • wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie realizacja programu "Szkola @ktywnego Seniora" (www.sas.tpnk.org.pl)

Koordynacja projektu:

 • "Partnerstwo inicjatyw obywatelskich dla rozwoju lokalnego i regionalnego", w ramach programu Fundacji Boscha i Batorego
 • "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych: Polska-Niemcy-Białoruś". Partnerzy: Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Turyngii (Niemcy); Fundacja im. Lwa Sapiehy Oddział w Grodnie (Białoruś)

 

 • "Obrazy historii. Człowiek w obliczu końca systemu komunistycznego we współczesnym filmie niemieckim" – przegląd filmowy Współorganizatorzy: Instytut Goethego w Krakowie, Dom Norymberski w Krakowie
 • Organizacja konferencji: "Niemcy, Polacy, Białorusini: Czy jesteśmy takimi samymi Europejczykami?" (Kraków)