Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Krakowie (TPNK) zostało powołane w 2004 roku w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich i procesu integracji europejskiej.

Założyciele wywodzą się z różnych środowisk: akademickiego, finansowego, urzędów i instytucji publicznych oraz prywatnych. Są wśród nas pracownicy naukowi, stypendyści fundacji Humboldta i Hertie. Jest też grupa młodych, dynamicznych ludzi - studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Stowarzyszenie skupia specjalistów z wielu dziedzin. Wszystkich łączy doświadczenie w działaniu na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich, a także chęć wspólnego realizowania tej misji poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności i dialogu inter-kulturowego.

Poprzez konkretne przedsięwzięcia chcemy przyczyniać się do pogłębiania dobrych stosunków między narodami jednoczącej się Europy. Przy realizacji projektów międzynarodowych - na bazie międzypokoleniowego zrozumienia - promujemy integrację europejską oraz dziedzictwo kulturowe.

Zainicjowaliśmy realizację partnerskiego innowacyjnego projektu "Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie" oraz programu "Szkoła @ktywnego Seniora S@S".

Współpracujemy z licznymi organizacjami i instytucjami w wielu państwach Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy!