Zespół

Zarząd Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie:

Prezes:  dr hab.inż. Jerzy Jedliński, prof.AGH

Wiceprezes:  mgr Renata Kopyto

Sekretarz:  dr Ewa Fiuk

Skarbnik: mgr Bogusława Kuglarz

 

Komisja Rewizyjna TPNK:

prof. dr hab. Jacek Banaś

prof.dr hab. Jerzy Stelmach

mgr Anna Surma