19 czerwca 2009 prezes Towarzystwa, na zaproszenie JM Rektora UJ, wziął udział w uroczystości wręczenia Uniwersytetowi Karola Ruprechta w Heidelbergu Medalu Merentibus Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w zakończeniu kolejnego roku działalności w UJ Szkoły Prawa Niemieckiego.