28 maja 2009 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się druga Międzynarodowa Komputerowa Olimpiada Seniorów.
Udział w niej wzięło 9 osób w wieku 63 – 81 lat.

Identyczne zestawy pytań otrzymali biorący udział w olimpiadzie seniorzy w Paryżu, Helsinkach, Selb, Pradze i Krakowie.

Laureatem polskiej edycji została
Pani JANINA ISBRANDT

Olimpiada została zorganizowana w ramach projektu: „Studenci – Seniorzy: ICT a międzynarodowa komunikacja” finansowanego przez Komisję Europejską.