Decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego o przyznaniu TPNK dofinansowania na realizację projektu „Szkoła @ktywnego Seniora” w ramach programu „Mecenat Małopolski”.