Planowe spotkanie realizatorów projektu „SEVIR” z udziałem koordynatora merytorycznego ze strony TPNK. Spotkanie to odbyło się w dniach 27-29 marca 2008r. w Lancaster (Anglia).