28 lipca 2019 roku odbędzie się w Parku Krakowskim piknik norymberski (w ramach pikniku krakowskiego) oraz inne wydarzenia towarzyszące uroczystym obchodom 40.lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergii.

Od XIV wieku datowane są silnie rozwinięte w Norymberdze kontakty handlowe ze Wschodem, a szczególnie gospodarcze stosunki pomiędzy tym miastem a Krakowem. W ścisłym związku z nimi rozwijały się również kontakty artystyczne w XV i XVI wieku, kiedy to Kraków przyciągnął niemieckich artystów m.in. rzeźbiarza Wita Stwosza czy malarza Hansa Dürera.

Po II Wojnie Światowej zbliżenie obu państw stało się możliwe dzięki wschodniej polityce rządu Republiki Federalnej Niemiec, a podpisana w 1970 roku umowa państwowa pomiędzy RFN i Polską umożliwiła nawiązanie ponownych kontaktów pomiędzy tymi miastami. Oficjalne porozumienie, zawarte w 1979 roku, zostało wprowadzone w życie i w kolejnych latach przyniosło liczne kontakty i przyjaźnie.

Ukoronowaniem tego żywego partnerstwa było utworzenie Domu Krakowskiego w Norymberdze i Domu Norymberskiego w Krakowie, które są gospodarczą i kulturalną wizytówką partnerskich miast.

Plan wydarzenia:
PIKNIK NORYMBERSKI>>>