Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie obchodzić będzie święto państwowe. Przypomina ono o zjednoczeniu Niemiec, które dokonało się 3 października 1990 roku (połączenie NRD i RFN).

Motto tegorocznego święta to „Niemcy w październiku”.

Obchody 29. rocznicy Jedności Niemiec odbędą się w Krakowie 1 października 2019 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej.
W Muzeum znajdują się zabytkowe tramwaje z Norymbergi. Lipsk i Norymberga jako miasta partnerskie Krakowa biorą udział w tym wydarzeniu.
W programie spotkania: przemówienie Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie, muzyka polska i niemiecka, pokaz mody, prezentacja niemieckich strojów ludowych, taniec ludowy, itp.

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie dołącza się w tym Dniu do życzeń kierowanych na ręce konsula generalnego dr Michaela Großa, przesyłanych z wielu miejsc naszego kraju i Europy.