OBRAZY HISTORII

Przegląd filmowy „OBRAZY HISTORII” to impreza cykliczna odbywająca się w Krakowie od roku 2007. W roku 2011 została zorganizowana po raz pierwszy także we Wrocławiu, a w 2012 dołączyły Gliwice.

Projekcje filmowe odbywają się codziennie przez tydzień, zaś filmy dobierane są według klucza tematycznego – wydarzeń z europejskiej historii XX wieku. Organizatorom przeglądu od początku towarzyszyła myśl o upowszechnianiu niemieckiej kinematografii, która w Polsce, mimo bliskiego sąsiedztwa i wyraźnych związków na płaszczyźnie społecznej i kulturowej między oboma krajami, pozostaje nadal prawie nieznana. Znakomita większość obrazów prezentowanych w ramach cyklu nigdy nie trafiła do polskiej dystrybucji, nie mówiąc już o możliwości odbicia się szerszym echem wśród polskich kinomanów. Zagadnienia i problemy, wokół których oscylowały dotychczasowe edycje przeglądu to Trzecia Rzesza i druga wojna światowa, powstanie i upadek muru berlińskiego oraz działalność Frakcji Czerwonej Armii.

Tytuły edycji w latach 2007 - 2012:

• 2007 r – „Obrazy historii. Upadek muru berlińskiego w kinie niemieckim”

• 2008 r – „Obrazy historii. Terroryzm zachodnioniemiecki lat 70. i 80.”

• 2009r – „Szczęśliwy Jaś? Obywatel Niemiec wschodnich spogląda na miejsce, w którym stał mur”

• 2010 r – „Między otchłanią winy a cierpieniem. Niemieckie losy w latach 1939-1945”

• 2011 r – „Obrazy Żydów we współczesnym filmie niemieckim”

  • 2012 r - " Ojczyzna- obczyzna: filmowa mapa migracji w Niemczech"
  • 2013 r - "Historia jako kobieta - kobieta jako legenda"

Projekt od momentu powstania finansowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, realizowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie przy wsparciu i współpracy Domu Norymberskiego w Krakowie, Instytutu Goethego w Krakowie, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Odry-Film we Wrocławiu, Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu, OSTPOL w Lipsku oraz Kina Amok w Gliwicach

Autorką i koordynatorką projektu jest dr Ewa Fiuk