Zebranie sprawozdawczo-wyborcze TPNK (absolutorium dla ustępujących władz Towarzystwa, wybór nowych władz, przyjęcie zmian w zapisach Statutu).