Call For Papers

(02.02.2011 do 28.02.2011)

CALL FOR PAPERS / CALL FOR PARTICIPANTS

Europejskie regiony w dobie przeobrażeń. Rozwój demokracji we wschodniej Polsce i w nowych krajach związkowych

Termin nadsyłania artykułów: 28 luty 2011

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, Europejska Akademia w Berlinie oraz Instytut Edukacji Politycznej Badenii-Wirtembergii k. Fryburga serdecznie zapraszają młodych naukowców do nadsyłania artykułów do publikacji oraz do udziału w polsko-niemieckiej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 20-23 maja 2011 roku w Berlinie.

Prowadzicie Państwo badania na temat procesów transformacji, kultury politycznej demokratyzacji, społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i/lub Niemczech? Macie Państwo doświadczenie w realizacji bilateralnych, polsko-niemieckich projektów badawczych i są Państwo zainteresowani umieszczeniem artykułu w naukowej publikacji? Jeśli tak, znaleźliście się Panstwo pod właściwym adresem.

Propozycje udziału w projekcie w postaci nadesłania artykułu do publikacji (max. 14 000 znaków) i/lub uczestnictwa w seminarium naukowym skierowane są do młodych naukowców, zajmujących sie problemami transformacji w Polsce i w Niemczech w obszarach polityki, gospodarki i społeczeństwa. Naszym celem jest zaprezentowanie publikacji w ramach seminarium naukowego, rozpoczęcie debaty na temat stanu badań w obu krajach oraz stworzenie grupy projektowej.

Jesteście Państwo zainteresowani? Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronie www.pn.org.pl lub www.eab-berlin.eu (haslo: Veranstaltungen).
W razie pytań prosimy o kontakt:
dr Kamila Mazurek, tel.: +49 (0) 15 205 844 244, + 48 (0) 511512988, kontakt(at)pn.org.pl
dr Weroniki Priesmeyer-Tkocz, tel.: +49 (0)30 895951-14 lub wpt(at)eab-berlin.eu

Informacje:

CallforpapersPL.pdf

 

CALL FOR PAPERS / CALL FOR PARTICIPANTS

Europaeische Regionen im Wandel:
Demokratieentwicklung in Ostpolen und in den neuen Bundeslaendern

Deadline fuer Aufsaetze: 28. Februar 2011

Die Polnisch-Deutsche Gesellschaft in Krakau, die Europaeische Akademie Berlin und das Institut fuer politische Bildung Baden-Wuerttemberg laden junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herzlich ein, Ihren Beitrag zu einer Fachpublikation zu machen und an einer deutsch-polnischen Fachtagung vom 20.-23. Mai 2011 in Berlin teilzunehmen.

Forschen Sie zum Thema Transformationsprozesse, politische Kultur, Demokratisierung und Demokratieentwicklung, Zivilgesellschaft in Polen und/oder Deutschland? Haben Sie Erfahrungen in bilateralen deutsch-polnischen Forschungsprojekten und haben Sie Interesse an einer Publikation mitzuwirken? Dann sind Sie bei uns richtig!

Die Publikation von Aufsaetzen (max. 14.000 Zeichen) sowie die Teilnahme an der Fachtagung richtet sich an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Transformationsprozessen in Polen und Deutschland in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auseinandersetzen. Unser Ziel ist es, im Rahmen einer binationalen Kooperationsplattform die entstehende Publikation vorzustellen und anschließend ueber den aktuellen Forschungsstand zu diskutieren und eine dauerhafte Projektgruppe zu etablieren.

Interessiert? Weitere Informationen finden Sie unter www.pn.org.pl oder www.eab-berlin.eu (Tag: Veranstaltungen). Bei Fragen stehen Ihnen dr. phil. Kamila Mazurek, Tel.: +49 (0) 15 205 844 244, + 48 (0) 511512988, Mail: kontakt(at)pn.org.pl und Dr. des. Weronika Priesmeyer-Tkocz, Tel.: +49 (0)30 895951-14 oder wpt(at)eab-berlin.eu jederzeit gerne zur Verfuegung.

Info:

CallforpapersDE.pdf