POLSKIE CENTRUM KOMPETENCYJNE w Berlinie (2015)

W roku 2015 Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i Polska Rada Społeczna w Berlinie kontynuuje projekt POLSKIE CENTRUM KOMPETENCYJNE w Berlinie, finansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich, którzy w zajmują się sprawami Polaków w ramach swojej pracy w urzędach, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych. Celem spotkań jest przybliżenie problemów nowej migracji z Polski, określenie barier prawnych i instytucjonalnych, rozwijanie kreatywności, wskazywanie na możliwości zaangażowania się w nowe działania.

Więcej o projekcie:

http://www.polskiecentrum.eu/