Przedstawiamy Państwu elektroniczną wersję książki "RAZEM lepiej" napisanej przez członków Sekcji Redakcyjnej S@S w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, a dofinansowanego w ramach Programu ASOS 2012-13

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

RAZEM lepiej>>>