towarzystwo polsko - niemieckie w krakowie

polnisch - deutsche gesellschaft in krakau
 

Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Krakowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 
 
 
 
Deutsche
English

 

Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Krakowie (TPNK) zostało powołane w 2004 roku w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich i procesu integracji europejskiej.

Założyciele wywodzą się z różnych środowisk: akademickiego, finansowego, urzędów i instytucji publicznych oraz prywatnych. Są wśród nas pracownicy naukowi, stypendyści fundacji Humboldta i Hertie. Jest też grupa młodych, dynamicznych ludzi - studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Stowarzyszenie skupia specjalistów z wielu dziedzin. Wszystkich łączy doświadczenie w działaniu na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich, a także chęć wspólnego realizowania tej misji poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój samorządności i dialogu inter-kulturowego.

Poprzez konkretne przedsięwzięcia chcemy przyczyniać się do pogłębiania dobrych stosunków między narodami jednoczącej się Europy.

Przy realizacji projektów międzynarodowych - na bazie międzypokoleniowego zrozumienia - promujemy integrację europejską oraz dziedzictwo kulturowe. Zainicjowaliśmy realizację partnerskegoi innowacyjnego programu "Szkoła @ktywnego Seniora S@S". Współpracujemy z licznymi organizacjami i instytucjami w wielu państwach Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy!