Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie obchodzić będzie święto państwowe. Przypomina ono o zjednoczeniu Niemiec, które dokonało się 3 października 1990 roku (połączenie NRD i RFN).

Motto tegorocznego święta to „Niemcy w październiku”.

Obchody 29. rocznicy Jedności Niemiec odbędą się w Krakowie 1 października 2019 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej.
W Muzeum znajdują się zabytkowe tramwaje z Norymbergi. Lipsk i Norymberga jako miasta partnerskie Krakowa biorą udział w tym wydarzeniu.
W programie spotkania: przemówienie Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie, muzyka polska i niemiecka, pokaz mody, prezentacja niemieckich strojów ludowych, taniec ludowy, itp.

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie dołącza się w tym Dniu do życzeń kierowanych na ręce konsula generalnego dr Michaela Großa, przesyłanych z wielu miejsc naszego kraju i Europy.

 

28 lipca 2019 roku odbędzie się w Parku Krakowskim piknik norymberski (w ramach pikniku krakowskiego) oraz inne wydarzenia towarzyszące uroczystym obchodom 40.lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergii.

Od XIV wieku datowane są silnie rozwinięte w Norymberdze kontakty handlowe ze Wschodem, a szczególnie gospodarcze stosunki pomiędzy tym miastem a Krakowem. W ścisłym związku z nimi rozwijały się również kontakty artystyczne w XV i XVI wieku, kiedy to Kraków przyciągnął niemieckich artystów m.in. rzeźbiarza Wita Stwosza czy malarza Hansa Dürera.

Po II Wojnie Światowej zbliżenie obu państw stało się możliwe dzięki wschodniej polityce rządu Republiki Federalnej Niemiec, a podpisana w 1970 roku umowa państwowa pomiędzy RFN i Polską umożliwiła nawiązanie ponownych kontaktów pomiędzy tymi miastami. Oficjalne porozumienie, zawarte w 1979 roku, zostało wprowadzone w życie i w kolejnych latach przyniosło liczne kontakty i przyjaźnie.

Ukoronowaniem tego żywego partnerstwa było utworzenie Domu Krakowskiego w Norymberdze i Domu Norymberskiego w Krakowie, które są gospodarczą i kulturalną wizytówką partnerskich miast.

Plan wydarzenia:
PIKNIK NORYMBERSKI>>>

Zapraszamy do udziału w zajęciach realizowanych w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S" (TPNK jest partnerem programu)

Szczegółowy plan wakacyjnych działań i szkoleń w roku 2019 jest dostępny na stronie internetowej i Facebooku S@S.

Wszystkie zajęcia dla osób starszych są prowadzone w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i są bezpłatne!

Poszukiwany stypendysta do projektu o współpracy miast z Polski i Niemiec.

Szczegóły TUTAJ>>>

 

Zapraszamy do udziału w pokazach filmowych w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego w Polsce.

Głównym organizatorem jest Dom Norymberski w Krakowie, a od 2014 roku współorganizatorami są Goethe-Institut i Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.

Przegląd kina niemieckiego w Krakowie odbywa się już od 1997 roku.

Koordynatorzy programu:
Renata Kopyto (Dom Norymberski, Kraków),
Michał Tomiczek (Konsulat Generalny RFN, Wrocław)
Renata Prokurat (Goethe-Institut Warschau)25-27 września 2018 opolski Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z niemieckim odpowiednikiem – Deutsche Rentenversicherung organizuje Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego. Konsultacje adresowane są do osób, które w latach 80., 90. lub później pracowały za zachodnią granicą i mają wątpliwości związane z prawem do emerytury lub renty.

Szczegóły TUTAJ>>>

Zapraszamy wszystkich uczestników działań prowadzonych w ramach Programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S" do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, obejmującej cały okres trwania Programu (czyli od 2007 roku).

Ankieta będzie podstawą do stworzenia diagnozy społecznej dotyczącej edukacji osób starszych.

Szczegóły i Formularz dostępne są na stronie internetowej S@S>>>

Projekt realizowany jest przez Instytut Socjologii UJ, TPNK i WBP w Krakowie

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen zaprasza młodych ludzi (17-26 lat) do odbycia 12-miesięcznego stażu wolontariackiego w różnych instytucjach w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym.

Projekty rozpoczynają się 1 września 2018. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2018

Szczegóły TUTAJ>>>

Opis wolontariatu>>>

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na pierwszą polsko-niemiecką podróż rowerową w Krzyżowej (z cyklu "Historia w drodze").

Podczas trwającej pięć dni podróży (27-31.08.2018r.) uczestnicy będą poznawać wielokulturową historię Dolnego Śląska oraz działania ruchu oporu na tym terenie.

Rejestracja do 30.06.2018. Ilość miejsc ograniczona.

 

Szczegóły TUTAJ>>>

 

Masz 18-26 lat? Chcesz przeprowadzać wywiady z osobistościami ze świata mediów, kultury i polityki? Chcesz pracować w grupie młodych, zaangażowanych ludzi z Polski i Niemiec? Chcesz odwiedzić Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie?

Aplikuj na polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie “Judaizm wczoraj i dziś”. | Pisz, badaj i odkrywaj z grupą młodych dziennikarzy z Polski i Niemiec w ramach ośmiodniowych warsztatów w Krakowie (24.06-1.07 2018 w Krakowie).

 --------------------------------------

Du bist zwischen 16 und 26 Jahre alt und hast Lust spannende Gäste aus Journalismus, Politik und Kultur zu interviewen, sowie Organisationen für Völkerverständigung kennen zu lernen? Du willst dich acht Tage lang mit insgesamt zehn jungen Polinnen bzw. Polen und zehn jungen Deutschen mit der jüdischen Kultur heute und früher, insbesondere in Krakau auseinandersetzen, netzwerken und das Jüdische Festival besuchen?

Melde dich zum deutsch-polnischen Journalismusseminar an: „Judentum heute und früher” | Acht Tage lang gemeinsam mit deutschen und polnischen Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten in Krakau recherchieren und schreiben (vom 24. Juni bis zum 1. Juli 2018 in Krakau)

Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym kolędowaniu, którego organizatorem jest Zespół S@S i Wolontariusze EVS z Hiszpanii, Francji, Niemiec oraz Włoch prowadzący szkolenia językowe dla seniorów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Spotkanie ma charakter jubileuszowy - 10 lat realizacji partnerskiego Programu "Szkoła @ktywnego Seniora"

Termin: 16 stycznia 2018 roku (wtorek), godz.16.30

Serdecznie zapraszamy Seniorów wraz z rodzinami i znajomymi!

Szczegóły>>>

 

 

Z głębokim smutkiem informujemy, że odeszła dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska, Członek Zarządu  Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie.

Pani Profesor była adiunktem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych,  stypendystką Democratic Institutions Fellowship NATO, Fundacji im. Konrada Adenauera Sankt Augustin w Bonn, Uniwersytetu w Jenie i Uniwersytetu w Berlinie.
Wybitna badaczka polityki międzynarodowej Niemiec, autorka wielu publikacji naukowych, tłumaczka przysięgłą języka niemieckiego.

Tracimy życzliwą Koleżankę, wspierającą nas w prowadzonych działaniach.

Odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku: 19 października 2017 roku, o godz. 12.10 (Cmentarz Podgórski).

                Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa

                Zarząd i Członkowie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie

W czerwcu 2017 roku na międzynarodowej platformie edukacji dorosłych EPALE ukazał się artykuł koordynatora "Szkoły @ktywnego Seniora", członka TPNK i Ambasadora EPALE, dr L. MARII JEDLIŃSKIEJ zatytułowany "Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych: między teorią a praktyką (cześć I)".

W części I artykułu przedstawiono zagadnienia aktywności obywatelskiej na tle ewoluującego ku zastosowaniu zasady pomocniczości modelu funkcjonowania państwa. Punktem wyjścia jest akceptowany w skali europejskiej i krajowej pogląd o znikomej skuteczności dotychczasowych wysiłków zmierzających do upowszechnienia partycypacyjnego modelu funkcjonowania społeczeństwa – tak w skali poszczególnych państw, jak w całej Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem oraz rejestrowania się na platformie EPALE w celu komentowania, a także umieszczania własnych treści.

Link do artykułu TUTAJ>>>

  

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Internationaler Bund Polska zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym: EDUKACJA OBYWATELSKA DOROSŁYCH WOBEC MIGRACJI. DOŚWIADCZENIA POLSKI, NIEMIEC I UKRAINY.

Debata odbędzie się 1 czerwca 2017 roku w Krakowie

Szczegóły TUTAJ>>>

Rok 2017 rokiem jubileuszowym Programu S@S :)

 

 

18 marca 2017 r. gościem programu "Czuję się młodo" w Radiu Kraków była dr Lidia Maria Jedlińska pomysłodawczyni i koordynatorka "Szkoły @ktywnego Seniora", Ambasador platform edukacyjnych EPALE i LABIB

 

Z radością informujemy, że program „Szkoła @ktywnego Seniora”, którego jednym z inicjatorów i realizatorów jest nasze Towarzystwo został przedstawiony jako „dobra praktyka” w wydanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji publikacji pt. "Rola pozaformalnej edukacji dorosłych we wzmacnianiu rozwoju innowacyjnej gospodarki".

Duże wyróżnienie przy okazji zbliżającego się jubileuszu 10-lecia Programu S@S :)

Zapraszamy do zapoznania się z tym wydawnictwem:
https://issuu.com/szkolaktywnegoseniora/docs/broszura_fed

EPALE - międzynarodowa platforma edukacji dorosłych

EPALE to wielojęzyczna, oparta na otwartym członkostwie społeczność dla nauczycieli, instruktorów, naukowców, pracowników naukowo-dydaktycznych, decydentów i każdego, kto zajmuje się zawodowo uczeniem się dorosłych w Europie.

Zachęcamy do odwiedzania i rejestracji tym bardziej, że na EPALE pojawiły się dwie dodatkowe funkcjonalności:

1. Społeczności praktyków (Communities of practice) – są to grupy tematyczne, które służą wymianie doświadczeń i materiałów oraz dyskusjom osób zainteresowanych danym zagadnieniem. Na razie nie ma jeszcze społeczności w języku polskim, ale w przyszłości na pewno się pojawią. Mogą je tworzyć również użytkownicy. Grupy takie powinny mieć moderatora. Osoba zarejestrowana może przystąpić do takiej grupy klikając na „Zapisz się do grupy”, po czym są przyjmowane do grupy przez administratora.

2. Zamknięte przestrzenie współpracy (Collaborative spaces) – są to zamknięte grupy, tworzone przez użytkowników w celu wspólnej pracy nad projektem i jego realizacji. Aby utworzyć taką przestrzeń, użytkownik powinien po wejściu do sekcji „Wyszukiwanie partnerów” kliknąć „Wniosek o prywatną przestrzeń współpracy” i podać w formularzu informacje na temat tworzonej grupy. Po otrzymaniu zgłoszenia Centralne Biuro EPALE weryfikuje taki wniosek i uruchamia Collaborative space.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH

Szczegóły na plakacie