Zespół

Zarząd Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie:

Prezes  dr hab.inż. Jerzy Jedliński

Wiceprezes  mgr Renata Kopyto

Sekretarz  dr hab. Ewa Bojenko - Izdebska

Skarbnik mgr Bogusława Kuglarz

 

Komisja Rewizyjna TPNK:

dr Ewa Fiuk (Przewodnicząca Komisji)

prof.dr hab. Jerzy Stelmach

mgr Anna Surma