W 2014 roku Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i Polska Rada Społeczna w Berlinie rozpoczęły realizację projektu Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wsparcie udzielane będzie w następującej kategoriach:
    rozwój zawodowy – wsparcie indywidualne
    rozwój kompetencji – wsparcie grupowe
    poradnictwo prawne – wsparcie indywidualne
    problematyka społeczna  – szkolenia oraz doradztwo.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie skierowany jest do dwóch grup odbiorców:
    indywidualnego, czyli do Polaków mieszkających i żyjących w Niemczech oraz osób chcących powrócić do Polski
    zorganizowanego, czyli organizacji Polaków w Niemczech.

Jaki jest cel projektu?

Projekt Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie ma na celu:
    integrację, wzmocnienie i aktywizację środowiska Polaków w Berlinie
    uświadomienie im ich praw i sposobów ich egzekwowania
    wzmocnienie środowisk polskich w Berlinie poprzez ułatwienie Polakom życia (porady prawne) oraz podniesienie jakości ich życia (nabycie umiejętności miękkich m.in. poprzez poprzez udział w szkoleniach na temat możliwości rozwoju osobistego, planowania kariery)
    reakcja na konkretne problemy Polaków oraz ich rozwiązanie podczas dyżurów punktów doradczych
    zagwarantowanie podniesienia kompetencji uczenia się, społecznych i obywatelskich Polaków w Niemczech
    lepsze poznanie problemów Polaków w Niemczech.

Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie>>>