Demokracja w praktyce

Program, którego celem jest promowanie demokracji oraz demokratycznych rozwiązań dotyczących praktyki życia publicznego, w tym na przykład praktycznego wymiaru stosowania zasady pomocniczości.

 

„Partnerstwo inicjatyw obywatelskich dla rozwoju lokalnego i regionalnego” (2007 rok)

Projekt realizowany w ramach Programu w partnerstwie z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Turyngii i Fundacją Lwa Sapiehy – Oddział w Grodnie

Jego głównym celem było przeprowadzenie dla przedstawicieli białoruskich ruchów demokratycznych cyklu szkoleń dotyczących profesjonalnego diagnozowania sytuacji oraz planowania rozwoju w odniesieniu do skali lokalnej i regionalnej administracji publicznej. Aktualnie przygotowywany jest kolejny projekt, którego celem jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy i umiejętności, a także zwiększenie kręgu odbiorców szkoleń.

Projekt dofinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Roberta Boscha w ramach Programu „Partnerstwo Inicjatyw Społecznych: Polska-Niemcy-Białoruś”

 

Europejskie regiony w dobie przeobrażeń. Rozwój demokracji we wschodniej Polsce i w nowych krajach związkowych (2011r)

Polsko-niemieckie seminarium naukowe organizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, Europejską Akademię w Berlinie oraz Instytut Edukacji Politycznej Badenii-Wirtembergii k. Fryburga (20-23.V.2011r)

Seminarium naukowe jest skierowane do młodych naukowców z Polski i z Niemiec, zajmujących sie problemami transformacji w Polsce i w Niemczech w obszarach polityki, gospodarki i społeczeństwa. Naszym celem jest zaprezentowanie publikacji w ramach seminarium naukowego, rozpoczęcie debaty na temat stanu badan w obu krajach oraz stworzenie grupy projektowej.

Tematy poruszane podczas seminarium:

  • Polska i Niemcy wspólnie w ponownie zjednoczonej Europie. Wykłady i dyskusja.
  • Metody badawcze w Polsce i w Niemczech. Zarys i perspektywy. Wykłady i dyskusja.
  • Polskie i niemieckie regiony w dobie przeobrażeń. Warsztaty.
  • Fundraising dla polsko-niemieckich projektow naukowych. Warsztaty.
  • Społeczeństwo obywatelskie w Polsce i w Niemczech. Spotkanie.
  • Europejskie regiony w dobie przeobrażeń. Rozwój demokracji we wschodniej Polsce i w nowych krajach związkowych. Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości oraz prezentacja książki.

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej