„Polacy i Niemcy wspólnie w integrującej się Europie – szanse i wyzwania”

Program - będący cyklem konferencji, który ma na celu zapoczątkowanie regularnego organizowania w Krakowie oraz – równolegle – w jednym lub w kilku miastach niemieckich (Erfurt/Weimar, Frankfurt nad Menem, Norymberga) cyklu debat na aktualne tematy istotne dla funkcjonowania i współpracy Polski i Niemiec.

Forma debat będzie zróżnicowana: od klasycznej formuły dyskusji specjalistów (naukowców, dziennikarzy), przez „debaty oksfordzkie” studentów, do warsztatów ukierunkowanych na wymianę i wypracowanie diagnozy lub stanowisk w odniesieniu do konkretnych problemów.

Celem Programu jest stworzenie w obu Krajach forum otwartej wymiany poglądów na najistotniejsze tematy w stosunkach polsko-niemieckich, szczególnie w kontekście wspólnego funkcjonowania w zjednoczonej Europie. Takie podejście ma dać szansę lepszego wzajemnego poznania tych poglądów i nakreślenia kierunków ewentualnych dyskusji i kompromisów

Pierwszym etapem Programu jest organizacja dwóch konferencji – w czerwcu w Krakowie ( „Polska-Niemcy-Europa: jak i ku jakiej Europie? Nowa rzeczywistość – stare problemy”) oraz w październiku w Turyngii ( „Europejski rynek pracy: otwarty czy chroniony – między deklaracjami a faktami”. Ten etap jest projektem dofinansowywanym przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, a realizowany jest wspólnie z Instytutem Europeistyki UJ, Towarzystwem Doktorantów UJ i Radą Kół Naukowych Studentów UJ oraz Landeszentrale für politische Bildung Thüringen.