"Radośc (z) tworzenia w Szkole @ktywnego Seniora"

Nowy projekt realizowany przez TPNK, dofinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2012, którego celem jest integracja osób starszych poprzez rozwój ich aktywności i kreatywności na bazie wolontariatu, z wykorzystaniem nowych technologii.

W ramach Projektu przewiduje się zorganizowanie:

  • spotkań integracyjnych promujących kreatywość , prowadzonych przez psychologa praktyka
  • szkoleń dla seniorów w ramach tzw. Sekcji Komputerowej, których celem będzie poszerzenie wiedzy seniorów z zakresu nowych technologii, a następnie wykorzystanie jej w pracy z rówieśnikami przy tworzeniu prezentacji multimedialnej i kalendarza 2013 opisującego działania projektowe
  • prowadzenie warsztatów i zorganizowanie występów Zespołu poetycko-muzyczno-tanecznego S@S złożonego z seniorów - wolontariuszy
  • warsztatów dla uczestników grupy wolontariuszy z tzw.Sekcji Redakcyjnej, których celem będzie m.in.zwiedzanie Krakowa pod kierunkiem przewodnika miejskiego, promowanie dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem metod ICT, udział w zredagowanie kalendarza S@S 2013 przedstawiającego rezultaty Projektu
  • uroczystego zakończenia Projektu - SENIORIADY 2012

Projekt jest realizowany w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora - S@S" we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny!

Czas trwania projektu: czerwiec - grudzień 2012 rok

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.