23 czerwca 2009 roku prezes Towarzystwa, na zaproszenie władz Freundeskreis Frankfurt-Krakau, wziął udział we Frankfurcie w jubileuszu 20-lecia tej niemieckiej organizacji, z którą TPNK współpracuje. W swym wystąpieniu odczytał Adres okolicznościowy od Towarzystwa.

Program >>>

Adres okolicznościowy >>>

Artykuł w Frankfurter Rundschau z dn. 24.06.2009 >>>