W dniach 22 – 24 stycznia 2009 roku przedstawiciele WBP i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie uczestniczyli w Monachium w kolejnym roboczym spotkaniu partnerów projektu „Studenci – Seniorzy: ICT a międzypokoleniowa komunikacja” (Program Grundtvig). Dyskutowano nad lepszym wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu osób starszych.
Wcześniej odbyły się spotkania w Pradze, Selb (Niemcy) i Paryżu.
Projekt kończy się konferencją w Krakowie w czerwcu 2009 roku.

Partnerzy: Czechy, Finlandia, Francja i Niemcy.