W dniach 15 – 16 stycznia 2009 roku odbyło się w WBP spotkanie przedstawicieli organizacji z Belgii, Estonii, Francji, Portugalii i Polski zajmujących się edukacją dorosłych i współpracujących przy realizacji programu LLP Grundtvig. Uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i RCIS WBP wspólnie pracowali nad nowym międzynarodowym projektem skierowanym do seniorów. W ramach projektu współpracować będzie 12 krajów europejskich.
Zastanawiano się, jak skutecznie wykorzystywać nowe technologie w promocji dziedzictwa kulturowego „ starego kontynentu”.