W roku 2007 Dom Norymberski, Towarzystwo Polsko-Niemieckie i Instytut Goethego w Krakowie współorganizowali pierwszy przegląd filmowy z cyklu „Obrazy historii”. Wówczas tematem przewodnim była budowa i upadek muru berlińskiego oraz wpływ tych wydarzeń na współczesną świadomość Niemców i Europejczyków. W tym roku chcielibyśmy pokazać krakowskiej publiczności siedem filmów ukazujących historię oraz rozmaite konteksty działalności Frakcji Czerwonej Armii. Rok 1968 i okrągła rocznica studenckiej rewolty przypadająca w tym roku sprawiła, że wypadki sprzed 40 lat po raz kolejny znalazły się w centrum uwagi zarówno mediów jak i wielu twórców: tych emocjonalnie związanych z tamtym czasem, jak i tych młodych, dla których tamte wydarzenia są tylko częścią współczesnej europejskiej historii.
Powstanie i losy RAF-u są bardzo mocno związane z pokoleniem '68 roku i do dzisiaj budzą niemałe emocje oraz ogromne zainteresowanie. Ambiwalentna postawa członków tej organizacji, jak również ich medialny obraz, zajmują niemieckich reżyserów praktycznie od czasu jej powstania aż po dzień dzisiejszy. Przed dwoma miesiacami w Niemczech odbyła się premiera kolejnego filmu będącego próbą ukazania fenomenu tej grupy. W "Baader Meinhof Komplex" zagrała czołówka niemieckich aktorów a film jest niemieckim kandydatem do Oskara.
Niegdyś temat ten interesował Aleksandra Klugego, Volkera Schlöndorffa czy też Rainera Wernera Fassbindera. Artystycznym komentarzem do działalności Frakcji Czerwonej Armii był także film Margarethe von Trotty zatytułowany „Czas ołowiu”, którym to obrazem reżyserka po raz kolejny w swojej karierze udowodniła, że szczególnie bliskie są jej losy kobiet – w tym przypadku terrorystek. W ostatnich latach temat zachodnioniemieckiego terroryzmu podejmowali tacy twórcy jak: Andres Veiel, Christopher Roth i Christian Petzlod.
Zaprezentowane w ramach przeglądu "Obrazy historii" filmy prezentują historię RAF-u i jej przywódców od czasów ich aktywnej działalności, poprzez proces, więzienie i śmierć w do dzisiaj niewyjaśnionych okolicznościach oraz historię kolejnego pokolenia, naznaczonego losami i ideologią tej organizacji. Za każdym razem jest to historia opowiedziana w odmienny sposób i z innej perspektywy.

Kurator Projektu: dr Ewa Fiuk
Współpraca
: Renata Kopyto, Dom Norymberski
Izabela Michalczyk-Szaszkiewicz, Instytut Goethego


Organizatorzy przeglądu:
Dom Norymberski w Krakowie
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie
Instytut Goethego w Krakowie
Klub Lokator

Przegląd finansowany przez:
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie