W dniach 24-26 października 2008 odbyło się w Veronie ostatnie spotkanie partnerów Projektu SEVIR, które obejmowało konferencję jak i warsztaty. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. Niemiec, Polski, Włoch, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii.
Referaty wygłosili m.in. Prof. Keith Percy z Uniwersytetu Lancaster, Jaap Van der Spek (EURAG, Holandia), Dr. Peter Zeman (Niemcy), Dr. Gertrud Zimmermann (Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży, Berlin).

SEVIR (Senior Volunteers in Interest Representations) to międzynarodowy projekt realizowany przez RCIS WBP oraz Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie w ramach Programu Wielostronnego Socrates Grundtvig 1.
Partnerami projektu są:
• Niemcy - Kifas gGmbH (Waldmunchen); koordynator
• Niemcy - Institute for Social Infrastructure ( Frankfurt/Main)
• Niemcy - Federal Association of the Regional Senior Interest representations (Berlin)
• Bułgaria -Integra Association ( Plovdiv)
• Wielka Brytania - Lancaster University
• Włochy - European Pole of Knowledge-Permanent Network of Schools (Verona)

Głównym celem Projektu jest:
• Wzrost aktywności obywatelskiej środowiska seniorów
• Doprowadzenie do uzyskania odpowiedniego zainteresowania i wsparcia ze strony władz publicznych

Powyższe cele zakłada się osiągnąć poprzez:
1. wymiana doświadczeń organizacji europejskich;
2. określenie ramowego programu szkolenia (do przyjmowania funkcji reprezentantów środowiska wobec władz publicznych oraz do aktywnej działalności obywatelskiej) dwóch grup adresatów:
- środowiska seniorów;
- ekspertów szkolących seniorów
3. przeprowadzenie szkoleń

Efektem Projektu będzie stworzenie poradników jak i szkolenia:
• poradnik dla ekspertów-trenerów
• poradnik dla seniorów
• przeszkolone dwie grupy adresatów
• utworzenie strony internetowej: www.sevir.de/

W lipcu, sierpniu oraz we wrześniu odbyły się trzy serie szkoleń w ramach projektu SEVIR realizowanego przez TPNK i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz pięciu ww partnerów zagranicznych w tzw. schemacie Grundtvig dofinansowanego przez Unię Europejską. Projekt ma za zadanie zachęcić seniorów do aktywności obywatelskiej i rozpoczęcia budowania swoje reprezentacji. Adresatami szkoleń były trzy grupy: (1) seniorzy – potencjalni wolontariusze; (2) trenerzy – mający szkolić wolontariuszy, (3) pracownicy bibliotek w województwie małopolskim – w celu zachęcenia ich do budowania z TPNK i WBP sieci centrów dla seniorów.