W poniedziałek 23 czerwca 2008 roku w godzinach 10.00 – 16.00 w Auditorium Maximum, w murach jednego z najstarszych uniwersytetów środkowej Europy – Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie europarlamentarzyści i parlamentarzyści RP, eksperci w zakresie stosunków polsko niemieckich, a także młodzi naukowcy dyskutowali nad przyszłością stosunków polsko – niemieckich w ramach Unii Europejskiej.

Tematów do podjęcia debaty nad kształtem relacji polsko – niemieckich było wiele. Jakie wyzwania stoją przed Polską i Niemcami w pierwszej połowie XXI wieku? W jaki sposób oba kraje mogą wpłynąć na kształt Wspólnot Europejskich? Jak na wzajemne stosunki rzutować będą problemy będące konsekwencją II wojny światowej? I wreszcie - jakim modelem komunikacyjnym należy się posługiwać, aby osiągnąć porozumienie?

Próby poszukiwań odpowiedzi na tak sformułowane pytania podjęli prelegenci zaproszeni do udziału w seminarium: Prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, premier RP (1997-2001), Pani Urszula Gacek, Poseł do PE, Kai Olaf Lang, Stiftung Wissenschaft Und Politik w Berlinie a także profesorowie, eksperci, doktoranci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Niemiec.

Seminarium zostało zrealizowane przez Towarzystwo Polsko – Niemieckie w Krakowie w ramach projektu: „Polacy i Niemcy wspólnie w integrującej się Europie – szanse i wyzwania" jako pierwsze z cyklu konferencji. Projekt ma na celu stworzenie płaszczyzny komunikacji pomiędzy naukowcami, parlamentarzystami a także przedstawicielami młodego pokolenia.

Organizatorzy: Towarzystwo Polsko – Niemieckie w Krakowie, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, Erfurt oraz Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rada Kół Naukowych UJ

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

W sierpniu ukażą się materiały z konferencji na stronie internetowej finansowanej przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej www.niemcypolska.eu

Serdecznie zapraszamy