TPNK pozytywnie przeszło krajową procedurę kwalifikacyjną międzynarodowego projektu HE(U)RITAGE w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig: Projekty Partnerskie. Projekt zgłosiło 11 partnerów z różnych krajów UE. Większość z nich uzyskało akceptację. Projekt będzie realizowany w latach 2009-2011, a jego koordynatorem jest partner belgijski – Stowarzyszenie De Zeyp . W Krakowie, w styczniu 2009 odbyło się spotkanie przygotowawcze partnerów Projektu.

Projekt ma doprowadzić do udokumentowania doświadczeń seniorów europejskich nabytych na przełomie XX i XXI stuleci oraz ich wiedzy na temat dziedzictwa i tradycji kulturalnych swoich narodów i środowisk lokalnych. Seniorzy pozyskają również umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi (komputer, Internet, …) oraz językiem angielskim.
Projekt pomoże opracować metodologię zapobiegającą rozwarstwieniu technologicznemu pokoleń i zoptymalizować przepływ wiedzy dla przyszłych pokoleń.
Ponadto, Projekt spowoduje wzrost świadomości europejskiej tożsamości wśród seniorów poprzez kontakty z seniorami z innych państw.
Powstała na poziomie społeczności lokalnej lub miejskiej seniorów internetowa baza danych pozwoli im pokonać poczucie izolacji nawiązać międzypokoleniowy dialog, a także stworzyć lokalny obraz XX wieku poprzez „poskładanie” indywidualnych doświadczeń jak małych puzzli w większa całość.
Partnerzy Projektu będą dzielić się swoim (lokalnym) dorobkiem i wspomnieniami oraz dziedzictwem poprzez wspólne umieszczanie ich na specjalnie utworzonej w formie strony internetowej wielojęzycznej bazy danych, zawierającej rysunki, fotografie, przekazy słowne i filmy z przeszłości, np. jak wyglądały klasy w latach pięćdziesiątych XX wieku, śluby i wesela w latach trzydziestych, amatorskie grupy taneczne. Będzie to cyfrowa „mapa pamięci” lokalnych społeczności w Europie.