STYPENDIUM im. FRITZA STERNA 2011

Informujemy Państwa o rozpoczętym naborze prac w ramach konkursu na Stypendium im. Fritza Sterna skierowanego do młodych naukowców w Polsce i w Niemczech.

Stypendia będą kierowane zwłaszcza do tych badaczy, którzy będą realizowac swoje prace podczas jednomiesięcznych pobytów na polskich i niemieckich uniwersytetach.

Prace polskich historyków i kulturoznawców powinny dotyczyc historii i kultury Niemiec w kontekście europejskim oraz stosunków między Niemcami i ich sąsiadami.

Wnioski mogą składać zarówno osoby piszące pracę licencjacką, jak i magisterską.

Więcej >>>