Seminarium ENABLE w Krakowie

W dniu 6 września 2011( godz. 9.30-14.00 w Hotelu Holiday Inn, Kraków ul.Wielopole 4) w ramach projektu ENABLE odbędzie się seminarium, którego celem jest wymiana doświadczeń na temat kształcenia ustawicznego oraz metod stosowanych w różnych krajach w celu aktywizacji grup w niekorzystnej sytuacji oraz promocja możliwości jakie daje PROGRAM LEONARDO DA VINCI liderom i organizacjom kształcenia zawodowego w obszarze kształcenia ustawicznego.

Podczas prezentacji "dobrych praktyk" Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie przedstawi projekty realizowane w ramach "Szkoły @ktywnego Seniora" ( www.sas.tpnk.org.pl )

 

Więcej o ENABLE >>>