W latach 2009-2011 Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie było jednym z dziewięciu partnerów w międzynarodowym projekcie HEuRIT(AGE) finansowanym przez program Grundtvig.

Projekt był realizowany w ramach "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S".

Na wniosek E.N.T.E.R znalazł się w grupie 30-tu najlepszych „dobrych praktyk” realizowanych w Europie, promujących uczenie się osób starszych.

Projekt i jego rezultaty będą pokazywane podczas konferencji “Age on Stage” w Graz (Austria) w dniach 21 i 22 czerwca 2012r

Więcej o konferencji>>>

Lista europejskich „dobrych praktyk”>>>