Konferencja w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

W dniu 6 września 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje konferencję „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami”, której celem jest prezentacja przykładów nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych.

Więcej>>>


Kolejna książka w serii "Niemcy – Media – Kultura"

Ukazała się książka Ewy Fiuk "Inicjacje, tożsamość, pamięć - Kino niemieckie na przełomie wieków". Autorka dokonuje analizy nowych i najnowszych filmów, nad którymi dyskusje recenzentów i publicystów w większości jeszcze nie ucichły.

Jest nam niezmiernie miło promowac tę książkę tym bardziej, że pani Ewa Fiuk - jako znawca tematyki - od kilku lat koordynuje z ramienia TPNK cykl filmowy "Obrazy Historii".

Zapraszamy do zapoznania sie z tą pozycją.

Więcej>>>