Odbywający się corocznie w Krakowie Tydzień Filmu Niemieckiego w 2012 roku świętuje swoje dziesięciolecie.

Obok projekcji filmów, planuje się konferencję, która poświęcona zostanie różnym problemom i aspektom pojawiającym się w niemieckich filmach powstałych w ciągu ostatnich 10 lat. Cechuje je przede wszystkim duża różnorodność.

Kolejna, dająca się wyraźnie zauważyć, tendencja to portrety i problemy migrantów. Wciąż aktualna debata o integracji została podjęta także przez kino.

Również niełatwa i nie do końca przyswojona najbliższa historia staje się ważnym filmowym tematem. Reżyserzy sięgają do czasów zarówno drugiej wojny światowej, jak i byłego NRD. Do pierwszego tematu podchodzą bez uprzedzeń, bez podziału na dobrych i złych i bez obarczania winą.

O przeszłości NRD niemieckie kino opowiada z humorem, ale też nie przemilcza dramatycznych losów wielu mieszkańców wschodnich landów, jakie były ich udziałem.

Termin: 9 -16.11.2012

Miejsce: Krakowskie Centrum Kinowe ARS, Kraków ul. Św. Tomasza 11

Więcej>>>