W roku 2012 zostanie zorganizowany już po raz szósty przegląd filmowy „Obrazy historii”. Odbędzie się w trzech miastach – Wrocławiu, Krakowie i Gliwicach.

Koordynatorem Projektu jest Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie. Współorganizatorami: Dom Norymberski w Krakowie, Instytut Goethego w Krakowie, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Odra-Film we Wrocławiu, Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu, OSTPOL w Lipsku oraz Kino Amok w Gliwicach

Tematem tegorocznej edycji, zorganizowanej pod hasłem "Ojczyzna–obczyzna – filmowa mapa migracji w Niemczech" jest migracja, do których doszło w Europie po drugiej wojnie światowej.

Migracje stanowią ważną część współczesnej Europy, jej kultury, obyczajowości, kierunków rozwoju i samoświadomości. Niemcy - jako kraj docelowy wielu emigrantów z Europy południowej i wschodniej oraz z uwagi na swoją sytuację gospodarczą, społeczną i polityczną - odegrały w tym kontekście istotną rolę. Kino niemieckie pełne jest obrazów ukazujących współczesne „wędrówki ludów”. Większość filmów, których fabuła skupia się na problemach wynikających z migracji i zagadnieniach związanych z wielokulturowością, dotyczy losów przybyszów z Turcji - kraju, z którego pochodzi najwięcej obcokrajowców mieszkających dziś w RFN.

We współczesnym kinie niemieckim problemami mniejszości oraz multikulturowego społeczeństwa zwykle zajmują się reżyserzy z tzw. tłem migracyjnym, wśród których największą popularnością i uznaniem cieszy się „niemiecki Turek” Fatih Akin, twórca filmów takich jak Głową w mur czy Na krawędzi nieba. Jego bohaterowie to osoby posiadające – podobnie jak sam filmowiec – podwójną tożsamość, obywatele Niemiec o tureckich, włoskich lub greckich korzeniach.

Społeczno-polityczny kontekst migracji, tożsamość „migracyjna”, inne, poza przynależnością narodowo-etniczną, elementy wykluczenia, problemy środowisk mniejszościowych oraz, jak się wydaje wciąż nierozwiązana, kwestia asymilacji obcokrajowców, bądź tzw. „nowych Niemców” w dzisiejszej Republice Federalnej Niemiec, to wątki, którym w tym roku chcemy poświęcić uwagę, zarówno poprzez same filmy, jak i prowadzone wokół nich dyskusje z udziałem gości z Polski i Niemiec.

Mając to na uwadze postanowiliśmy pokazać te z niemieckich filmów, które najciekawiej bądź najodważniej opowiadają o tym akapicie europejskiej historii, dziejącej się na naszych oczach. Tym bardziej, że większość z wybranych przez nas filmów pozostaje w Polsce niemal nieznana.

Koordynator projektu: dr Ewa Fiuk

Projekt jest finansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

PROGRAM>>>