Ośrodek KARTA wraz z instytucjami partnerskimi - Europejską Siecią Pamięć i Solidarność i Fundacją Körbera z Hamburga - zaprasza do udziału w XVII edycji konkursu "Historia Bliska" pt. „Polacy-Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem...”

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także - po raz pierwszy - do młodzieży polskiej poza granicami kraju oraz do zespołów partnerskich (dwu- lub wielonarodowych) - polskich uczniów z ich zagranicznymi kolegami z krajów (historycznie) sąsiedzkich Polsce.

Zadaniem uczestników konkursu jest zbadanie i opisanie - na podstawie konkretnych doświadczeń - społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją, zmian relacji między Sąsiadami ( zarówno wewnątrz jednego kraju, jak i tymi z sąsiedzkich narodów, które rozdzielały -niekiedy zmieniające się - granice państw).

Praca może mieć formę dowolną w postaci np. krytycznie opracowanego dziennika, wspomnień, zbioru dokumentów, relacji świadków historii

Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2013

Dla zwycięzców przewidziano pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a dla wspierających uczniów nauczycieli - nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziano również inne dodatkowe cenne nagrody

Szczegółowa informacja, regulamin konkursu: www.historiabliska.pl