"Ukraina - Polska – Niemcy.  Zjednoczeni w Europie?  Warsztaty trójstronne dla studentów z Ukrainy, Polski i Niemiec"

Celem organizowanych warsztatów w Krakowie (8-11 czerwca 2023 rok) jest poznanie kultury, historii i teraźniejszości Ukrainy jako sąsiedniego kraju europejskiego. Studenci z Polski, Niemiec i Ukrainy będą wymieniać poglądy na zaproponowane tematy i zastanawiać się nad wspólną przyszłością we wspólnocie Unii Europejskiej. Punktem wyjścia są doświadczenia wojenne i związane z nią zagrożenia, szczególnie propaganda i dezinformacja. Spotkania oparte na dialogu i przebiegające w atmosferze zrozumienia powinny doprowadzić do szerszego  spojrzenia na własne historie i stanowić podstawę dla wspólnego sąsiedzkiego działania.                

  

Organizator:                                                                                                   

Współpraca:

PROGRAM >>>

  • 8 czerwca 2023 (czwartek)

Wprowadzenie do warsztatów i założeń projektowych:

dr hab. Ewa Fiuk, dr Wolfram Meyer zu Uptrup, dr Mykoła Karpik, dr hab. Jerzy Jedliński

  • 9 czerwca 2023 (piątek)

a) Warsztaty – fotografia:  „Wojna i moja codzienność” (z udziałem wszystkich uczestników projektu)

Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksandra Burdziej

b) Warsztaty: „radzenie sobie z dezinformacją na Ukrainie, w Polsce i w Niemczech” (z udziałem studentów z Kijowa i Torunia)

Prowadzenie: dr  Mikołaj Karpik, dr Anna Mikołajewska, dr  Wolfram Meyer zu Uptrup

  • 10 czerwca 2023 (sobota)

a) „Dokument wojenny: literatura” (z udziałem studentów z Poczdamu)

Prowadzenie: prof. dr hab. Magdalena Marszałek

b) „Dokument wojenny: film „Notatka wojenna”, (Ukraina 2021, reż. Roman Liubyi)

Prowadzenie: dr hab. Ewa Fiuk, prof. Ołeksandr Twierdochlib                    

  • 11 czerwca 2023 (niedziela)

Dyskusja zamykająca

Moderator: Alina Skopenko, prof. dr hab. Aleksandra Burdziej

Wyjazd uczestników

Działanie sfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu Kultury