Gospodarcze stosunki Krakowa i Norymbergi sięgają XIV wieku. W ścisłym związku z nimi swój rozkwit przeżywały sztuki artystyczne. Największy rozwój przypada w czasach świetności Krakowa w XV i XVI wieku, kiedy to miasto przyciągnęło niemieckich artystów m.in. rzeźbiarza Wita Stwosza czy malarza Hansa Dürera.

22 lipca 2021 r (godz.10.00) odbędzie się spotkanie online z panią RENATĄ KOPYTO, kierowniczką Domu Norymberskiego w Krakowie i wiceprezeską Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie, która opowie  o historii miejsca, jego znaczeniu dla lokalnej społeczności oraz krakowsko-norymberskich relacjach wpisujących się w sztuce w dyskurs tożsamościowy oraz planach na przyszłość. Odpowie również na pytania uczestników.

Termin spotkania: 22 lipca 2021 r. (czwartek), godz.10.00-11.00 (platforma ZOOM)
Obowiązują zapisy poprzez formularz>>>

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja z linkiem dostępu. Uczestnictwo w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

HISTORIA

W 1996 roku powołano do życia unikalne w skali światowej instytucje kulturalne: Dom Krakowski w Norymberdze i Dom Norymberski w Krakowie, które są gospodarczą i kulturalną wizytówką partnerskich miast (umowa o powołaniu do życia domów partnerskich podpisana została przez Prezydenta Miasta Krakowa Józefa Lassotę i Nadburmistrza Norymbergi dr. Petera Schönleina).

Domy prowadzą szeroką aktywność edukacyjną i kulturalną. Tu odbywają się spotkania mieszkańców, imprezy kulturalne, gospodarcze i naukowe konferencje czy seminaria. Tutaj można poznać język partnerskiego kraju, co przyczynia się do wzajemnego porozumienia i pogłębienia istniejących kontaktów. Krakowianie uczestniczą w wielu imprezach odbywających się w Norymberdze, a norymberczycy zapraszani są do udziału w wydarzeniach kulturalnych Krakowa.
Domy Krakowski i Norymberski stały się swoistymi ambasadami miast i włączyły się w życie kulturalne Krakowa i Norymbergi realizując liczne projekty z udziałem polskich i niemieckich artystów, pisarzy czy muzyków.

Dom Norymberski w Krakowie jest jednostką administracyjną Miasta Norymberga. Współpracuje z wieloma krakowskim instytucjami oraz zagranicznymi instytutami kultury. Organizuje i współtworzy takie projekty jak wystawy sztuki współczesnej, wydarzenia multimedialne („Dwudziestu artystów na dwudziestolecie!”, "Kraków-Berlin XPRS", "Lady Dada", „Jubileusz 500.lecia Dzwonu Zygmunta”), wydarzenia filmowe (Tydzień Filmu Niemieckiego) i wiele, wiele innych. W Domu Norymberskim swoją siedzibę ma m.in. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, które jest partnerem programu „Szkoła @ktywnego Seniora”.

Dom Krakowski w Norymberdze jest jedyną placówką zagraniczną Miasta Krakowa. Organizuje spotkania z krakowskimi intelektualistami i twórcami. Działają w nim stowarzyszenia, angażujące się w misję zbliżenia między Polakami a Niemcami: Stowarzyszenie Wieża Krakowska oraz Towarzystwo Niemiecko-Polskie we Frankonii, a restauracja „Kopernikus“ oferuje potrawy kuchni polskiej oraz kuchni lokalnej.