W tym roku Dzwon Zygmunta na Wawelu obchodzi wyjątkowy jubileusz. Towarzyszy krakowianom już 500 lat!

Jego fundatorem był król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt I Stary, panujący w latach 1507-1548, a wykonawcą przybyły z Norymbergi ludwisarz Hans (Johannes) Beham. Dzwon, który po raz pierwszy zabrzmiał 13 lipca 1521 roku, zawieszony został cztery dni wcześniej, w specjalnie w tym celu nadbudowanej starej wieży obronnej Zamku Królewskiego na Wawelu zwanej Zygmuntowską.

Dom Norymberski bierze udział w obchodach jubileuszowych. Z okazji tej rocznicy przewiduje się wiele atrakcji, zarówno w Krakowie, jak i w Norymberdze.

O historii dzwonu i szczegółach zaplanowanego programu przeczytacie na stronie www.500-sigismundus.com