Zapraszamy wszystkich uczestników działań prowadzonych w ramach Programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S" do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej, obejmującej cały okres trwania Programu (czyli od 2007 roku).

Ankieta będzie podstawą do stworzenia diagnozy społecznej dotyczącej edukacji osób starszych.

Szczegóły i Formularz dostępne są na stronie internetowej S@S>>>

Projekt realizowany jest przez Instytut Socjologii UJ, TPNK i WBP w Krakowie