Z głębokim smutkiem informujemy, że odeszła dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska, Członek Zarządu  Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie.

Pani Profesor była adiunktem w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych,  stypendystką Democratic Institutions Fellowship NATO, Fundacji im. Konrada Adenauera Sankt Augustin w Bonn, Uniwersytetu w Jenie i Uniwersytetu w Berlinie.
Wybitna badaczka polityki międzynarodowej Niemiec, autorka wielu publikacji naukowych, tłumaczka przysięgłą języka niemieckiego.

Tracimy życzliwą Koleżankę, wspierającą nas w prowadzonych działaniach.

Odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku: 19 października 2017 roku, o godz. 12.10 (Cmentarz Podgórski).

                Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa

                Zarząd i Członkowie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie