Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Internationaler Bund Polska zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym: EDUKACJA OBYWATELSKA DOROSŁYCH WOBEC MIGRACJI. DOŚWIADCZENIA POLSKI, NIEMIEC I UKRAINY.

Debata odbędzie się 1 czerwca 2017 roku w Krakowie

Szczegóły TUTAJ>>>