Z radością informujemy, że program „Szkoła @ktywnego Seniora”, którego jednym z inicjatorów i realizatorów jest nasze Towarzystwo został przedstawiony jako „dobra praktyka” w wydanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji publikacji pt. "Rola pozaformalnej edukacji dorosłych we wzmacnianiu rozwoju innowacyjnej gospodarki".

Duże wyróżnienie przy okazji zbliżającego się jubileuszu 10-lecia Programu S@S :)

Zapraszamy do zapoznania się z tym wydawnictwem:
https://issuu.com/szkolaktywnegoseniora/docs/broszura_fed